Loading...
Trainingen 2018-06-06T22:05:21+00:00

Trainingen

In-company trainingen en workshops van Sprenger & Kramer worden grotendeels afgestemd op de vraagstukken en problematiek waar uw organisatie tegen aanloopt in de uitvoeringspraktijk. Voorafgaand aan een training of workshop vindt een intake-sessie plaats van één van onze consultants. Tijdens de intake worden specifieke actoren en factoren geïdentificeerd waarmee uw organisatie te maken heeft. Naar aanleiding hiervan ontwerpen we in samenspraak een vervolgtraject dat zo nauwkeurig mogelijk aansluit op uw praktijk en/of organisatie.

Training: Basiskennis Religie

Tussen religieuze tradities heerst, in meer of mindere mate, rivaliteit – en daarmee frictie. Niet altijd, wel vaak. Het is de frictie van het ‘eigen gelijk’. Ook tussen religies en de moderne samenleving heerst frictie – vooral in het publieke domein. Niet overal, wel steeds meer. Het is de frictie van botsende waardensystemen. Maar de ene godsdienst is de andere niet. Goede basiskennis van verschillende wereldreligies geeft hierin meer inzicht, alsook in de driehoek religie-cultuur-etniciteit.

Op een overzichtelijke en onderhoudende manier worden de overeenkomsten en verschillen tussen de vijf grootste wereldreligies in Nederland uiteengezet. Deze eendaagse training bespreekt achtergronden, geloofsbeelden, rituelen en praktijken in Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Deze training is bij uitstek geschikt voor mensen die graag algemene kennis over de religieuze kaart van Nederland willen opdoen of actualiseren.

(In-company) Workshop: Radicalisering

Als het gaat om het radicaliseren en uitreizen naar strijdgebieden van moslimjongeren, worden regelmatig verschillende oorzaken genoemd: sociaal-economische achterstelling, persoonlijke psychologische factoren, discriminatie en het niet kunnen vinden van de spreekwoordelijke stage-plek.

Vaak ontbreekt het religie-wetenschappelijk perspectief. Feit is echter dat ‘radicalisering’ ook een sterke geloofscomponent bevat. In deze workshop onderzoeken we hoe deze component eruit ziet en op welke wijze mensen hierdoor tot gedrag worden aangezet.

Training: Islam tussen feit en fabel

Over mosims en hun geloof wordt in de media het nodige gezegd – maar helaas vaak ongenuanceerd en zonder context. Deze training geeft objectieve en genuanceerde informatie over de achtergronden en betekenis van islamitische religieuze denkbeelden en praktijken. We onderscheiden zin van onzin en gaan daarbij gefundeerde kritiek niet uit de weg. Deze training is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar objectieve, genuanceerde informatie over de verschillende aspecten van islam. Van harte aanbevolen voor (cultuur)christenen, apologeten en islamcritici.

Lezing: ‘Als geloof leidt tot geweld’

Op aanvraag organiseert Sprenger & Kramer de lezing ‘Als geloof leidt tot geweld’. Hierin kijken we naar moderne religieuze fenomenen als charismatisch leiderschap en UFO-cults. We onderzoeken de theologische fundamenten van de Jodenvervolging in WO-II en de Armeense genocide van 1915. En we gaan in op aspecten van het huidige islamitisch-geïnspireerd terrorisme.

Klik hier voor meer informatie